Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Podział czynności -Wiceprezesa SOWP ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 

Podział czynności - Wiceprezesa SOWP ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Podział czynności rok 2011


Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

• zastępuje Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w czasie ich nieobecności,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad sądami pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu, nad załatwianiem skarg i wniosków dotyczących postępowania w tych sprawach,
• sprawuje nadzór nad pracą VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego,
• sprawuje nadzór nad Schroniskiem dla Nieletnich i Zakładem Poprawczym Warszawa-Falenica,
• sprawuje nadzór nad Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym nr 1 w Warszawie,
• sprawuje nadzór nad pracą sędziego wizytatora do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych oraz inspektora do spraw biurowości,
• sprawuje nadzór nad pracą Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego,
• sprawuje nadzór nad pracą biegłych sądowych, biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, lekarzy sądowych, mediatorów w sprawach nieletnich i ławników,
• załatwia sprawy osobowe kuratorów,
• sprawuje nadzór nad szkoleniem sędziów, referendarzy sądowych, aplikantów, pracowników administracyjnych,
• załatwia sprawy osobowe aplikantów,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami szkoleniowymi w okręgu,
• współpracuje ze związkami zawodowymi, oddziałami ZUS, organizacjami zrzeszającymi pracowników,
• współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych,
• sprawuje nadzór w zakresie spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich w okręgu oraz załatwia skargi i wnioski dotyczące postępowania w tych sprawach,
• sprawuje nadzór nad pracą wizytatorów do spraw rodzinnych i nieletnich oraz inspektora do spraw biurowości,
• sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Kuratora Okręgowego w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich,
• załatwia sprawy osobowe pracowników administracyjnych,
• sprawuje funkcję Administratora Danych Osobowych,
• współpracuje z Dyrektorem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i podległymi Dyrektorowi Sądu służbami oraz sprawuje nadzór w zakresie bezpieczeństwa i ochrony Sądu,
• sprawuje nadzór w czasie planowania i realizacji zadań obronnych przez podległe wydziały i osoby   funkcyjne,
• orzeka w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w miarę potrzeb,
• wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego.


Zarządzenie Nr 26/11 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia podziału czynności Wiceprezesów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (plik PDF)« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Prezes SOWP Maria Sztekier-Łabuszewska
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Data wytworzenia: 15.03.2011
Data wprowadzenia: 15.03.2011
Data aktualizacji: 10.05.2011
Dokument wyświetlony razy: 10 642
Dokument aktualizowany razy: 8
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku