Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Przebudowa obiektu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie na potrzeby nowej siedziby Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie
 

Kalendarium przebudowy obiektu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie na potrzeby nowej siedziby Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie

K A L E N D A R I U M
budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.

2010.12.17- zakup nieruchomości przy ul. Poligonowej 3 od Centrum Naukowo Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-051, przy ulicy Poligonowej 30 (Akt Notarialny Repertorium A 4595/2010 z dn. 17.12.2010 r.); 

2011.05.30- zatwierdzenie przez Dyrektora Sądu „Programu Funkcjonalno Użytkowego” określającego zakres przebudowy obiektu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie na potrzeby nowej siedziby Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie;

2011.09.23- zawarcie umowy z wykonawcą Skanska S.A. nr SOWP/INW/53/11, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie – część I; Wersja pdf(dokument)

2011.10.10- zawarcie umowy z Konsorcjum Fadbet-Tytan nr SOWP/INW/54/11 na opracowanie dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie – część II (niejawna); Wersja pdf(dokument)

2011.11.05- przekazanie przez Skanska wstępnej opinii technicznej budynku wskazującej zastrzeżenia do płatwi dachowych oraz stropów w osiach 1-2/L-K;

2011.11.30 - odpowiedź Gwaranta (obecnie Bumar Elektronika S.A.) negującą opinię techniczną przekazaną przez Skanska w dniu 5.11.2011r.;

2011.12.01 - przekazanie przez Skanska ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;

2011.12.13 - pismo Skanska do Sądu informujące, że prace projektowe w zakresie opracowania projektu budowlanego przebudowy budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie na potrzeby Sądu są cały czas kontynuowane oraz, że gotowy projekt budowlany zostanie przekazany w możliwie najszybszym terminie;

2012.01.09 - przedłożenie przez Gwaranta opinii konstruktora o prawidłowej nośności konstrukcyjnej budynku;

2012.02.15- poinformowanie przez Sąd, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie o zagrożeniu bezpieczeństwa użytkowania Budynku „C” wraz z wezwaniem Gwaranta do naprawy wskazanych przez Skanska wad;

2012.02.27 - zgoda Sądu na wejście ekspertów do obiektu w celu przeprowadzenia wizualnej oceny jego stanu technicznego;

2012.02.28 - protokół Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z oględzin obiektu,

2012.03.05 - wniosek Skanska o konieczności wykonania badań technicznych stanu istniejącego obiektu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;

2012.03.15 - spotkanie projektantów obiektów Radwar Business Park z projektantami Skanska, na którym nie osiągnięto zgodności poglądów w sprawie stanu technicznego obiektu;

2012.04.04 - informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku podstaw do wyłączenia z użytkowania obiektu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;

2012.04.13 - 2012.06.11- przekazanie przez Skanska ośmiu ekspertyz technicznych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Politechniki Śląską Łódzką, Świętokrzyska i Wrocławską, w oparciu o analizę dokumentacji projektowej stwierdzających wady konstrukcji obiektu;

2012.05.08 - 2012.06.12- przekazanie przez Bumar Elektronika trzech opracowań rzeczoznawców budowlanych potwierdzających właściwą wytrzymałość konstrukcji budynku, z wyjątkiem konieczność wzmocnienia stref głowicowych w osiach F/9 i G/9 Budynku „C”;

2012.06.27 - opinia Kancelarii Prawniczej Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., w sprawie oceny stanu prawnego realizacji umowy przez Skanska rekomendująca zawarcie ugody pomiędzy Sądem, Skanska i Bumar Elektronika;

2012.09.24 - zawarcie ugody pomiędzy Sądem Okręgowym Warszawa- Praga w Warszawie, Bumar Elektronika S.A. oraz Skanska S.A. w sprawie opracowania „Nowej Ekspertyzy” przez „Komisję Ekspertów”, wyjaśniającej wszelkie wątpliwości dotyczące stanu technicznego Budynku przy ul. Poligonowej 3, w sposób dla stron wiążący; Wersja pdf(dokument)

2012.10.04 - 2013.04.09- prace Komisji Ekspertów: pobranie próbek, przeprowadzenie pomiarów oraz badań przez Politechniki Warszawską i Śląską z wskazanych przez Komisję Ekspertów elementów konstrukcyjnych budynku;

2013.04.09 - przekazanie końcowej wersji „Nowej Ekspertyzy”;Wersja pdf (dokument)

2013.04.11- określenie przez Bumar Elektronika harmonogramu usunięcia Wad Uznanych, przewidujący zakończenie prac w IV kwartale 2013 r.;

2013.04.12 - rozpoczęcie naprawy przez Bumar Elektronika stref głowicowych w osiach F/9 i G/9 Budynku „C” w ramach usuwania Wad Uznanych;

2013.04.26- złożenie przez Skanska harmonogramu kontynuacji prac;

2013.05.07- wyłonienie przez Bumar Elektronika firm do wykonania dokumentacji projektowej usunięcia Wad Stwierdzonych w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.

2013.05.21- zakończono roboty budowlane związane z usuwaniem Wad Uznanych w Budynku C w osiach F9 I G9;

2013.06.14- przekazanie przez Komisję Ekspertów Tomu VI Nowej Ekspertyzy obejmującej sprawdzenie i akceptację dokumentacji projektowej usunięcia Wad Stwierdzonych w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie Wersja pdf(dokument);

2013.08.03- akceptacja przez Komisję Ekspertów dokumentacji projektowej usunięcia Wad Stwierdzonych Wersja pdf(dokument);

2013.08.13- złożenie dokumentacji projektowej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie w celu uzyskania pozwolenia na budowę wykonania wzmocnień konstrukcji stalowej oraz stopy fundamentowej w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Małgorzata Sabak
Wprowadzony przez: Jacek Kujawski
Aktualizowany przez: Jacek Kujawski
Data wytworzenia: 10.05.2013
Data wprowadzenia: 10.05.2013
Data aktualizacji: 08.10.2013
Dokument wyświetlony razy: 19 846
Dokument aktualizowany razy: 8
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku