Poniedziałek, 01 czerwca 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Podział czynności - Beata Janusz
 

Podział czynności - Beata Janusz

Podział czynności na rok 2015

Beata Janusz - Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

Wykonuje czynności określone w przepisach ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w przepisach odrębnych, a w szczególności:

• kieruje Sądem,
• reprezentuje Sąd na zewnątrz z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
• ustala podział czynności w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie oraz w Sądach Rejonowych działających w okręgu sądowym,
• wykonuje czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego;
• rozpatruje skargi i wnioski,
• załatwia sprawy osobowe dotyczące sędziów, kuratorów zawodowych, referendarzy, asystentów sędziego w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych podmiotów,
• sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

- Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,

 - Wiceprezesów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,

 - Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,

 - Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,

 - Prezesów Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,

• nadzoruje pion pracy i ubezpieczeń społecznych i sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą sędziego wizytatora do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Kadr w zakresie spraw osobowych dotyczących sędziów, kuratorów zawodowych, referendarzy i asystentów sędziego,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Rzecznika Prasowego,
• sprawuje funkcję Administratora Danych Osobowych,
• podejmuje decyzje co do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w zakresie należności sądowych i grzywien,
• sprawuje nadzór nad egzekucją komorniczą w okręgu,
• zajmuje się sprawami dotyczącymi informacji publicznej z wyłączeniem spraw przekazanych wg kompetencji Wiceprezesom Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
• orzeka w VIII Wydziale Penitencjarnym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w miarę możliwości,
• kieruje IX Wydziałem Wizytacyjnym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga jako Przewodniczący tego Wydziału,
• zastępuje Wiceprezesów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w czasie ich nieobecności.
« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Beata Janusz - Prezes SOWP
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 19.05.2011
Data wprowadzenia: 19.05.2011
Data aktualizacji: 30.01.2015
Dokument wyświetlony razy: 7 596
Dokument aktualizowany razy: 10
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku