Środa, 21 października 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator dla interesantów - Lekarze sądowi
 
To jest wersja archiwalna z dnia 18.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizowano wykaz lekarz sądowych

Lekarze sądowi

Warszawa, 3.02.2017 r.

KOMUNIKAT

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, mając na względzie zapewnienie łatwiejszego dostępu do lekarza sądowego, jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z lekarzami, którzy:

• mają prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP
• mają pełną zdolność do czynności prawnych
• nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
• mają nieposzlakowaną opinię
• uzyskali rekomendację okręgowej rady lekarskiej
• mają tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Osoba do kontaktu: Ewa Keber - Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, tel. 22 440 80 25, e-mail: ewa.keber@warszawapraga.so.gov.plWykaz lekarzy sądowych


Informacja dla kandydatów na lekarzy sądowych


Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z lekarzami o następujących specjalnościach: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, kardiologia, chirurgia, psychiatria, położnictwo i ginekologia.

Zasady wykonywania czynności lekarza sądowego określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007r. nr 123, poz. 849). 

Zgodnie z art. 5 ust.1 powołanej ustawy lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

  1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. ma nieposzlakowaną opinię,
  5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
  6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Wynagrodzenie lekarza sądowego za wystawienie zaświadczenia określone zostało w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2008r. nr 14 poz. 85) - od 1 grudnia 2012 r. wynosi 100zł. (zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. - Dz.U. z 28 listopada 2012 r. poz. 1317).


oświadczenie podatkowe (druk) >>>ikona pdf
 « Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Zbigniew Szczuka
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Wojciech Burczyński
Data wytworzenia: 28.01.2008
Data wprowadzenia: 28.01.2008
Data aktualizacji: 18.04.2017
Dokument wyświetlony razy: 19 771
Dokument aktualizowany razy: 41
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku