Środa, 25 listopada 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Struktura organizacyjna - Podstawa prawna
 

Podstawa prawna

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie rozpoczął swoją działalność 1 maja 2005 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.2004 nr 281 poz.2798).

Obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Wołominie oraz Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi-Południe i Warszawy Pragi-Północ.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Akty prawne regulujące organizację i kompetencje sądu:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997 nr 78 poz. 483);
  • ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001 nr 98, poz.1070 z późn.zm.);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316);
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądów powszechnych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS z 30.12.2003r. nr 5, poz.22);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U.2013 poz.69).

Tryb działania sądów powszechnych, będących jednostkami budżetowym, w zakresie relizacji zadań publicznych określony jest w ustawie z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz.1240 z póż. zm.) oraz w wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001 nr 98, poz. 1070 z póż. zm.), Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.12.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. 2012 poz. 1476).

Akty prawne regulujące funkcjonowanie sądów (informacja dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/akty-prawne-dotyczace-sadow-powszechnych/


« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 01.10.2007
Data wprowadzenia: 01.10.2007
Data aktualizacji: 14.12.2017
Dokument wyświetlony razy: 70 925
Dokument aktualizowany razy: 5
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku