Poniedziałek, 13 lipca 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator dla interesantów - Konta bankowe
 

Konta bankowe

KOMUNIKAT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO:

Banki podlegają przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847, Bank Gospodarstwa Krajowego rozszerza zakres wymaganych informacji towarzyszących przekazywaniu środków pieniężnych wysyłanych lub otrzymywanych przez dostawcę usług płatniczych mającego siedzibę w Unii Europejskiej, bez względu na kanał transmisji (papierowy, elektroniczny).

W konsekwencji od 26 czerwca 2017 r. wszelkie transfery środków pieniężnych, niezależnie od kwoty lub waluty, muszą uwzględniać następujące informacje[1]:

 1. Numer rachunku zarówno płatnika, jak i odbiorcy.
 2. Pełną nazwę/imię i nazwisko zarówno płatnika, jak i odbiorcy.
 3. Pełny adres płatnika: kraj i miasto, uzupełnione o nazwę ulicy, numer i kod pocztowy, jeśli stosowany.

Począwszy od dnia 26 czerwca 2017r., jakiekolwiek transfery środków pieniężnych z brakującymi i/lub błędnymi informacjami o płatniku i/lub odbiorcy mogą zostać odrzucone.

[1] Dla dostawcy usług płatniczych z siedzibą (założonego) w EEA, Regulacja 2015/847 stanowi, że dla przepływów finansowych wewnątrz EEA, dostawca usług może dostarczyć tylko numer konta płatności (albo unikalny identyfikator) płatnika i odbiorcy.


Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • wydział, którego wpłata dotyczy
 • sygnatura akt
 • numer karty dłużnika

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania wpłaty do odpowiedniego wydziału.

>>>wpłaty bez podanej sygnatury akt sprawy, są zwracane wpłacającemu po upływie 3 miesięcy od daty wpływu (po bezskutecznych próbach jej ustalenia)<<<

Uprzejmie informujemy że, zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu. Wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.


od 9 stycznia 2018 r. nie ma możliwości rozliczeń gotówkowych w kasie SOWP w zakresie sum na zlecenie.

Rozliczenia w tym zakresie odbywają się:

a) wpłaty – jedynie na rachunek bankowy sądu,

b) wypłaty - na wskazany przez uczestnika postępowania sądowego rachunek bankowy lub za pośrednictwem urzędu pocztowego, po potrąceniu z należnej kwoty opłaty pocztowej.


W SOWP nie ma możliowści płacenia kartą płatniczą


W SOWP brak bankomatu


W przypadku opłat od apelacji, zażaleń i skarg prosimy o wskazanie w tytule przelewu nazwy sądu I instancji i sygn. akt tego sądu

 

Dochody budżetowe

(opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych  oraz zaliczki na OZSS-dawniej RODK)

 

 

  

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

30 1010 1010 0073 7322 3100 0000

 

*kod BIC: NBPLPLPW 

 

Sumy depozytowe MF PLN

(poręczenia majątkowe, wadia i kaucje)

 


Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

18 1130 1017 0021 1001 2190 0004

*kod SWIFT: GOSKPLPW

UWAGA! od 1 marca 2018 r. w placówce banku BGK Oddział w Warszawie nie będzie można dokonywać wpłat poręczeń majątkowych

 

Sumy na zlecenie

 

(zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzeń dla kuratorów, biegłych i tłumaczy)

 

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

21 1130 1062 0013 4403 9820 0006

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Wydatki budżetowe

 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

80 1010 1010 0073 7322 3000 0000

 

*kod BIC: NBPLPLPW

 

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

42 1130 1020 0013 4403 9820 0001

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

 

Fundusz pomocy postpenitencjarnej


Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

95 1130 1017 0013 4403 9820 0009

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Sumy depozytowe MF USD

 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

88 1130 1017 0021 1001 2190 0005

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

 

Sumy depozytowe MF EUR

 

 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

72 1130 1017 0021 1001 2190 0002

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Sumy depozytowe MF CHF

 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

02 1130 1017 0021 1001 2190 0001

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

 

Sumy depozytowe MF GBP

 

 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

45 1130 1017 0021 1001 2190 0003

*kod SWIFT: GOSKPLPW

*kod SWIFT/BIC to numer pozwalający na poprawną identyfikację banku, niezbędny przy dokonywaniu transakcji międzynarodowych;

IBAN tworzy się poprzez dodanie do NRB kodu Polski "PL"

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • wydział, którego wpłata dotyczy
 • sygnatura akt
 • numer karty dłużnika

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania wpłaty do odpowiedniego wydziału.

>>>wpłaty bez podanej sygnatury akt sprawy, są zwracane wpłacającemu po upływie 3 miesięcy od daty wpływu (po bezskutecznych próbach jej ustalenia)<<<

Uprzejmie informujemy że, zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu. Wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.


od 9 stycznia 2018 r. nie ma możliwości rozliczeń gotówkowych w kasie SOWP w zakresie sum na zlecenie.

Rozliczenia w tym zakresie odbywają się:

a) wpłaty – jedynie na rachunek bankowy sądu,

b) wypłaty - na wskazany przez uczestnika postępowania sądowego rachunek bankowy lub za pośrednictwem urzędu pocztowego, po potrąceniu z należnej kwoty opłaty pocztowej.


W przypadku opłat od apelacji, zażaleń i skarg prosimy o wskazanie w tytule przelewu nazwy sądu I instancji i sygn. akt tego sądu

 « Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 08.07.2009
Data wprowadzenia: 08.07.2009
Data aktualizacji: 22.02.2018
Dokument wyświetlony razy: 88 918
Dokument aktualizowany razy: 40
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku