Poniedziałek, 06 lipca 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator dla interesantów - Opłaty sądowe
 
To jest wersja archiwalna z dnia 04.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Opłaty sądowe

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stroną jest każdy uczestnik postępowania sądowego, w tym także świadek, biegły i tłumacz, a kosztami procesu są również koszty innych rodzajów postępowania.

Przez pismo wnoszone do sądu rozumie się również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.

Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Rodzaje opłaty sądowej

Uiszczanie opłaty sądowej

Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwrot opłaty sądowej 

Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw

Wykaz opłat w częściach ułamkowych


Wysokość opłat w procesie:

Sprawy z  zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym:

Sprawy z  zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 
Sprawy z  zakresu prawa rzeczowego

Sprawy z  zakresu prawa o księgach wieczystych

Sprawy z  zakresu prawa spadkowego

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego

Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym

Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym

Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym
Opłaty kancelaryjne« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 10.11.2010
Data wprowadzenia: 10.11.2010
Data aktualizacji: 04.04.2018
Dokument wyświetlony razy: 48 402
Dokument aktualizowany razy: 19
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku