Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Struktra organizacyjna - Kolegium
 

Kolegium

Kolegium sądu okręgowego składa się z:
1) prezesa sądu okręgowego;
2) najstarszego służbą wiceprezesa sądu okręgowego;
3) przedstawicieli sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego, wybranych przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego, po jednym z każdego sądu rejonowego;
4) dwóch przedstawicieli sądu okręgowego wybranych przez zebranie sędziów spośród sędziów tego sądu.

Kadencja Kolegium Sądu Okręgowego trwa trzy lata.

Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność co najmniej połowy wszystkich członków kolegium. Prezes sądu nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku równej liczby głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium.

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.), a ponadto:
1. wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków,
2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178§ 1,
4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym,
5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki,
6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.


Członkami Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie są sędziowie:

SSR Barbara Dudzińska-Półrolniczak (SR w Wołominie)
SSR Kamila Różańska (SR w Otwocku)
SSR Beata Jakubowska (SR w Nowym Dworze Maz.)
SSR Krzysztof Stępniewski (SR w Legionowie)
SSR Anna Bojarczuk (SR dla Warszawy Pragi-Północ)
SSR Michał Bukiewicz (SR dla Warszawy Pragi-Południe)
SSO Katarzyna Wilczyńska (SOWP)
SSO Jacek Matusik (SOWP)
SSO Jacek Łabuda (Wiceprezes SOWP)

Przewodniczącym Kolegium Sądu Okręgowego jest Prezes Sądu Okręgowego SSO Paweł Iwaniuk, a w razie jego nieobecności najstarszy służbą członek Kolegium.
« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Anna Bartoń
Wprowadzony przez: Anna Bartoń
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 28.02.2006
Data wprowadzenia: 28.02.2006
Data aktualizacji: 06.06.2018
Dokument wyświetlony razy: 68 174
Dokument aktualizowany razy: 16
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku