Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator dla interesantów - System dozoru elektronicznego
 

System dozoru elektronicznego

Od dnia 15 kwietnia 2016 r. kwestie dotycząca wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uregulowane zostały przepisami rozdziału VII a ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) >>>pdf

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa ubiegać się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego mogą osoby, wobec których:

• prawomocnie orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego;

• orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub karę pozbawienia wolności orzeczono w warunkach, o których mowa w art. 37b lub art. 87 § 2 Kodeksu karnego.

Przepisy dotyczące udzielenia zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku.strona internetowa (informacyjna) Ministerstwa Sprawiedliwości www.dozorelektroniczny.gov.pl


Druki do pobrania:« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 28.10.2009
Data wprowadzenia: 28.10.2009
Data aktualizacji: 26.09.2018
Dokument wyświetlony razy: 37 071
Dokument aktualizowany razy: 41
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku