Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Oferty pracy - Wymagane dokumenty
 

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie:

1. Podanie o przyjęcie na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
2. Ankieta personalna i własnoręcznie napisany życiorys;
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej na poziomie zawodowym;
4. Kserokopie świadectw pracy, jeżeli kandydat poprzednio pracował;
5. Zaświadczenie z urzędu pracy stwierdzające, że kandydat był zarejestrowany jako bezrobotny, ewentualnie pobierał zasiłek;
6. Zdjęcia - 2 szt. - podpisane na odwrocie;
7. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do w/w dokumentów należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.


pdfAnkieta personalna

pdfWyciąg z dowodu osobistego


wordoświadczenie - urzędnik-stażysta

oświadczenie - asystent sędziego

oświadczenie - referendarz sądowy

wordoświadczenie -obsługa

wordoświadczenie dla kandydatów na stanowiska w OZSS

wordoświadczenie - praktyki absolwenckie (asystent sędziego)

Dokumenty należy składać w Oddziale Kadr - pokój nr 386 (III piętro, korytarz M)

Informacje pod numerami telefonu: 22 440 80 07, 22 440 80 08

Informacje o konkursie na staż urzędniczy oraz o konkursie na stanowisko asystenta sędziego umieszczane są na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz sądowej tablicy ogłoszeń.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Tomasz Grabowski
Wprowadzony przez: Tomasz Grabowski
Aktualizowany przez: Wojciech Burczyński
Data wytworzenia: 28.04.2010
Data wprowadzenia: 28.04.2010
Data aktualizacji: 11.10.2018
Dokument wyświetlony razy: 25 737
Dokument aktualizowany razy: 27
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku