Poniedziałek, 03 sierpnia 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Nabór uzupełniający na kandydatów na ławników
 

Nabór uzupełniający na kandydatów na ławników

03.02.2020

Od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r. trwa nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądach powszechnych na kadencję 2020-2023 do następujących sądów:

Sąd Okręgowy w Warszawie - 35 ławników,

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie - 9 ławników,

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie - 4 ławników,

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 4 ławników,

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie - 35 ławników,

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 3 ławników,

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - 1 ławnik,

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie - 9 ławników,

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 6 ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa oraz radni dzielnic m.st. Warszawy.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

Kandydatów na ławników zgłaszają:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

treść ogłoszenia

« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkęPokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 03.02.2020
Data wprowadzenia: 03.02.2020
Data aktualizacji: 03.02.2020
Dokument wyświetlony razy: 1246
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku