Wtorek, 07 grudnia 2021 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Narada szkoleniowa w Falenicy
 

Narada szkoleniowa w Falenicy

18.05.2017

W dniu 10 maja 2017r. na terenie Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie - Falenicy odbyła się narada szkoleniowa Horyzonty resocjalizacji. Oddziaływania resocjalizacyjne na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej, której organizatorem było Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie – Falenicy oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

W wydarzeniu uczestniczyli Sędziowie Wydziałów Cywilnych Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, Sędziowie Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych, Kuratorzy Okręgowi SOWP, kierownicy i kuratorzy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, przedstawiciele fundacji oraz Dyrekcja i pracownicy Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Pani Luiza Sałapa Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawiciel świata nauki prof. dr hab. Marek Konopczyński.

Podejmowane tematy dotyczyły m.in. orzecznictwa sądowego – postępowania w sprawach nieletnich, przestępczości nieletnich w świetle statystyk policyjnych, opiniowania psychologicznego i pedagogicznego w sprawach nieletnich, a kierunków oddziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych, ośrodków kuratorskich – jako szansy na resocjalizację nieletnich w środowisku lokalnym, oferty resocjalizacyjnej zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na przykładzie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Warszawie- Falenicy .

Uczestnicy narady mieli sposobność zapoznania się z wypowiedziami byłych wychowanek dotyczącymi Ich startu w dorosłość. Podczas wydarzenia była również możliwość zwiedzania placówki, spotkania z pracownikami i wychowankami. Podsumowanie narady zakończył występ artystyczny wychowanek i wychowawców.
Narada Horyzonty resocjalizacji. Oddziaływania resocjalizacyjne na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej, stworzyła wyjątkowe warunki do namysłu nad resocjalizacyjną rzeczywistością. Stanowiła przedsięwzięcie interdyscyplinarne, w trakcie którego w dyskusji uczestniczyli teoretycy i praktycy zajmujący się profilaktyką i pracą resocjalizacyjną zarówno w warunkach instytucjonalnych jak i w środowisku otwartym. W gronie naukowców i praktyków nawiązywano do zagadnień marginalizacji i inkluzji społecznej jako ważnego zagadnienia powiązanego ze społeczną readaptacją nieletnich. Ważnym elementem dyskursu była kwestia integracji/reintegracji społecznej związana ze zwalczaniem wykluczenia społecznego usamodzielnionych wychowanek.

Istnienie schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych-miejsca oddziaływań psychokorekcyjnych stanowi rację do podjęcia tematyki, odzwierciedlającej stosowaną praktykę.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie- Falenicy w procesie resocjalizacji nieletnich nie zapomina o:

  • sprawiedliwości naprawczej, zadośćuczynieniu
  • uregulowaniu prawnym instytucji usamodzielniania nieletnich
  • kompleksowym wspieraniu nieletniej oraz rodziny i jej najbliższych
  • właściwego postrzegania roli oraz znaczenia działań uprzedzających, profilaktycznych , resocjalizacji w środowisku otwartym względem dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym
  • współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi, Policją, szkołą, Kościołem, związkami wyznaniowymi itp.

Pracownicy Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Falenicy od lat podejmują wiele konkretnych działań w kierunku efektywnej resocjalizacji, która dziś wymaga globalnego spojrzenia na jednostkę w mikrosystemie, lub stworzenia określonych sytuacji, aby mogła do niego powrócić. W podejmowanych działaniach widoczna jest indywidualność, motywacja, zaangażowanie, odpowiedzialność czy też wsparcie w trudnych sytuacjach jako predyktory warunkujące pozytywną reintegrację społeczną.


« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkęPokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Zastępca Kuratora Violetta Duda
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 18.05.2017
Data wprowadzenia: 18.05.2017
Data aktualizacji: 18.05.2017
Dokument wyświetlony razy: 2662
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku