Niedziela, 27 września 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - III Kongres Kuratorski
 

III Kongres Kuratorski

27.02.2019

        

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dnia 7 lutego 1919 r. wydał dekret o utworzeniu sądów dla nieletnich. Przy tych sądach utworzono też urząd stałych opiekunów sądowych, którzy zostali przemianowani na kuratorów nieletnich. W ten sposób doszło w Polsce do ukształtowania instytucji, która początkowo zajmowała się pracą wychowawczą z nieletnimi dopuszczającymi się popełnienia czynów karalnych i rodzinami niewydolnymi wychowawczo, lecz z czasem zakres ich zadań został zwiększony i objął również dorosłych sprawców czynów karalnych.
Kuratorzy sądowi są służbą, która od wielu lat w istotny sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie przestępczości, ograniczenie patologii społecznych i demoralizacji nieletnich.
Z uwagi na 100-lecie istnienia tego zawodu w Polsce w dniach 25-26 lutego 2019 roku w Poznaniu odbył się III Kongres Kuratorski „Polska Kuratela Sądowa XXI wieku. Z tradycji wyrasta przyszłość” pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości, który rozpoczął uroczyste obchody jubileuszu i stworzył możliwość do podziękowań kuratorom sądowym za zaangażowaną pracę w służbie państwu i społeczeństwu polskiemu. Reprezentacja kuratorów okręgu warszawsko-praskiego wzięła udział w powyższych uroczystościach.
W wydarzeniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Łukasz Piebiak, który wręczył pamiątkowe medale Lex Veritas Iustitia, zawodowym kuratorom sądowym szczególnie zasłużonym dla kuratorskiej służby sądowej. Wśród odznaczonych znalazła się Pani Teresa Tworus, kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
Podczas obrad plenarnych dr Anna Janus-Dębska, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie wygłosiła referat Kurator sądowy – zawód szczególnego ryzyka. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego.

                                        

« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkęPokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Anna Janus-Dębska Kurator Okręgowy
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 27.02.2019
Data wprowadzenia: 27.02.2019
Data aktualizacji: 27.02.2019
Dokument wyświetlony razy: 1028
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku