Poniedziałek, 06 lipca 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej
 
To jest wersja archiwalna z dnia 19.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej

Od 14 kwietnia 2014 strony, ich pełnomocnicy i inne osoby uprawnione i upoważnione do wglądu w sprawy rozpoznawane w tutejszym Sądzie mogą korzystać z portalu udostępniającego informację o postępowaniu w sprawach zwanego Portalem Informacyjnym.

Portal umożliwia zdalny dostęp do dokumentów sądowych, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach, a także możliwość odsłuchiwania nagrań rozpraw (ta funkcjonalność została udostępniona 1 września 2016 r.).


Serwis dostępny jest pod adresem: ttps://portal.waw.sa.gov.pl


Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej.

Zgodnie z regulaminem, aby skorzystać z portalu należy dokonać akceptacji jego warunków oraz wypełnienić na stronie głównej serwisu wniosek o rejestrację konta, a następnie poddać się jednorazowej proceudrze weryfikacji tożsamości na jeden ze sposobów:

  • zgłoszenie do stanowiska Biura Obsługi Interesantów (lub BOI dowolnego Sądu, w ramach danej apelacji) w celu zweryfikowania danych podanych we wniosku (na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i/lub legitymacji służbowej) oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu Portalu Informacyjnego w zw z zarządzeniem Prezesa SOWP nr 180 z 30.11.2016 r.);
  • wysłanie wniosku podpisanego podpisem zaufanym, złożenie „Oświadczenia użytkownika” podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta.

Po otrzymaniu indywidualnego LOGINU oraz HASŁA dostępu do Portalu należy zalogować się na stronie Portalu i wypełnić formularz wniosku o dostęp do wybranej sprawy. Wniosek o dostęp do sprawy można wypełnić już na etapie rejestracji konta.

Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawiają się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.

Regulamin Portalu Informacyjnego - obowiązuje od 3.01.2017 r.

Zarządzenie Prezesa SOWP z 9.04.2014 r. o utworzeniu Portalu Informacyjnego

Zarządzenie Prezesa SOWP nr 10/2016 z 28.01.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu Portalu Informacyjnego SOWP

Zarządzenie Prezesa SOWP nr 180/2016 z 30.11.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu Portalu Informacyjnego SOWP

Zarządzenie Prezesa SOWP nr 150/19 z 8.11.2019 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji warszawskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 10.04.2014
Data wprowadzenia: 10.04.2014
Data aktualizacji: 19.11.2019
Dokument wyświetlony razy: 45 487
Dokument aktualizowany razy: 12
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku