Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator dla interesantów - Lekarze sądowi
 

Lekarze sądowiWykaz lekarzy sądowych


Informacja dla kandydatów na lekarzy sądowych


Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z lekarzami o następujących specjalnościach: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, kardiologia, chirurgia, psychiatria, położnictwo i ginekologia.

Zasady wykonywania czynności lekarza sądowego określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007r. nr 123, poz. 849). 

Zgodnie z art. 5 ust.1 powołanej ustawy lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

  1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. ma nieposzlakowaną opinię,
  5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
  6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Wynagrodzenie lekarza sądowego za wystawienie zaświadczenia określone zostało w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2008r. nr 14 poz. 85) - od 1 grudnia 2012 r. wynosi 100zł. (zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. - Dz.U. z 28 listopada 2012 r. poz. 1317).


oświadczenie podatkowe (druk) >>>ikona pdf


Osoba do kontaktu: Ewa Keber - Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, tel. 22 417 74 31, e-mail: ewa.keber@warszawapraga.so.gov.pl


 « Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Zbigniew Szczuka
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 28.01.2008
Data wprowadzenia: 28.01.2008
Data aktualizacji: 14.02.2020
Dokument wyświetlony razy: 24 105
Dokument aktualizowany razy: 41
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku