Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informacje - Tłumacze przysięgli
 

Tłumacze przysięgli
Lista (wyszukiwarka) tłumaczy przysięgłych
Zawód tłumacza przysięgłego mogą wykonywać tylko osoby, które spełniają wymogi zawarte w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 r. (Dz.U. 2004.273.2702), tj.:

1) posiadają obywatelstwo polskiego albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwa innego państwa;
2) znają język polski;
3) mają pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie byli karani za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
5) ukończyli wyższe studia i uzyskali tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt. 1;
6) złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Prawo do wykonywania zawodu tłumacz przysięgły uzyskuje po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych.

Listę tłumaczy przysięgłych prowadzi Minister Sprawiedliwości. Zasięg działania każdego tłumacza przysięgłego to cała Polska - nie obowiązuje rejonizacja.

Szczegółowe informacje, w tym formularze dotyczące tłumaczy przysięgłych dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 


oświadczenie podatkowe (druk) >>>ikona pdf

« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 26.11.2014
Data wprowadzenia: 26.11.2014
Data aktualizacji: 27.03.2020
Dokument wyświetlony razy: 19 693
Dokument aktualizowany razy: 13
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku