Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Biuro Informacyjne Sądu - Wzory i formularze
 

Wzory i formularzeW celu ułatwienia korespondencji z Sądem proponujemy wykorzystanie wzorów:

1.wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia
2. wniosek o zezwolenie na widzenie 
3. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności 
4. wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia wydanego w postępowaniu karnym 
5. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wydanego w postępowaniu cywilnym 
6. pełnomocnictwo dla najbliższej osoby 
7. wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy 
8. wniosek o wgląd w akta sprawy 
9. wniosek o wydanie oryginałów dokumentów z akt sprawy 
10. wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu 
11. wniosek o ustanowienie obrońcy/pełnomocnika z urzędu
12. pismo przewodnie do uzupełnienia braków  
13. wniosek - dozór elektroniczny
14. wniosek o zwrot kosztów podróży/ utraconego wynagrodzenia
15. informacja o zmianie adresu
16. pismo do sprawy w uzupełnieniu pozwu lub wniosku
17. wskazanie nr konta bankowego
18. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
19. wniosek o rejestrację czasopism
20. wniosek o wydanie elektronicznego zapisu protokołu rozprawy
21.
wniosek o stwierdzenie prawomocności orzeczenia i wydanie jego odpisu 

22. pozew o zapłatę

23. pozew o rozwód bez orzekania o winie

24. skarga na przewlekłość postępowania

25. zgodny wniosek o separację

26. wniosek o ubezwłasnowolnienie

27. odwołanie od decyzji organu rentowego

28. wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

29. skarga na czynności komornika

30. wniosek o legalizację dokumentu

31. wniosek o usprawiedliwienie nieobecności

32. oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego

33. wniosek o zatarcie skazania

34. wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

   protokół przyjęcia skargi/wniosku pdfOto niektóre formularze ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:

wniosek o wszczęcie egzekucji- formularz (plik word)

skarga na czynności komornika-formularz (plik word)

Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym

pozew - formularz „P”
pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz „WD”
odpowiedź na pozew - formularz „OP”
pozew wzajemny - formularz „PW”
sprzeciw od wyroku zaocznego-zarzuty od nakazu zapłaty-sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz „SP”
dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz „DS”
wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Wzory pism publikowane w broszurach informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Broszura „Obywatel w postępowaniu cywilnym”

Wzór nr 1 – Pozew
Wzór nr 2 – Wniosek
Wzór nr 3 – Apelacja
Wzór nr 4 – Zażalenie
Wzór nr 5 – Sprzeciw od nakazu zapłaty
Wzór nr 6 – Sprzeciw od wyroku zaocznego
Wzór nr 7 – Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Wzór nr 8 – Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
Wzór nr 9 – wniosek o przywrócenie terminu

Broszura „Obywatel w postępowaniu karnym”

Wzór nr 1 – Prywatny akt oskarżenia
Wzór nr 2 – Apelacja
Wzór nr 3 – Zażalenie
Wzór nr 4 – Skarga w postępowaniu wykonawczym
Wzór nr 5 – Wniosek o obrońcę z urzędu
•  Wzór nr 6 – Wniosek o przywrócenie terminu

Broszura „Obywatel w postępowaniu sądowo administracyjnym”

Wzór nr 1 – Skarga
Wzór nr 2 – Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Wzór nr 3 – Zażalenie na postanowienie
Wzór nr 4 – wniosek o przywrócenie terminu

Inne wzory i formularze – dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości/Załatw sprawę/Pobierz broszury i publikacje« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 10.09.2007
Data wprowadzenia: 10.09.2007
Data aktualizacji: 06.04.2020
Dokument wyświetlony razy: 47 206
Dokument aktualizowany razy: 51
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku