Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator - Uwierzytelnianie dokumentów
 

Uwierzytelnianie dokumentów

od 21 października 2019 r. uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do użytku z zagranicą odbywa się w nowej siedzibie Sądu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.


→podstawa: zarządzenie nr 128/19 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 10 października 2019 r.


Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku z zagranicą odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U.02.17.164).

Zgodnie z treścią wymienionego rozporządzenia, na dokumencie sądowym sporządzonym w sądach z okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu oraz na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej (dla notariuszy działających w okręgu SOWP) uwierzytelnia Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie lub upoważniony przez niego sędzia.

Na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.


Za każdy uwierzytelniony dokument wnosi się opłatę skarbową w wysokości 26 zł. (podstawa: ustawa z dnia 16.01.2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U.06.225.1635).

Od 1 stycznia 2020 r., w mieście stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy, na który należy kierować opłatę skarbową tj.:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Wnioski o legalizację dokumentów należy złożyć w Biurze Podawczym. Zrealizowane wnioski są gotowe do odbioru zazwyczaj dnia następnego w Biurze Obsługi Interesantów (o terminie odbioru wnioskodawca otrzymuje powiadomienie od urzędnika).


Informacja telefoniczna w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie pod nr tel. 22 417 74 30.


Wymagane dokumenty:
- oryginał dokumentów wymagających uwierzytelnienia
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 26 zł
- wypełniony wniosek*

* wzór wniosku  word     pdf

Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku z zagranicą - wyciąg z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002 roku (rozdział 2)


Informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. poświadczania polskich dokumentów urzędowych dostępne na stronie MSZ ("Informacje konsularne" - Apostille)« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 16.02.2012
Data wprowadzenia: 16.02.2012
Data aktualizacji: 06.04.2020
Dokument wyświetlony razy: 20 258
Dokument aktualizowany razy: 21
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku