Niedziela, 25 października 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informacje - Czytelnia akt
 
To jest wersja archiwalna z dnia 17.06.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Czytelnia akt

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie prowadzi czytelnię akt dla Wydziałów:
I Cywilnego, II Cywilnego, III Cywilnego, IV Cywilnego Odwoławczego oraz VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czytelnia znajduje się w budynku przy al. Solidarności 127, IV piętro, pokój nr 4023

Ustalono następujące godziny pracy czytelni:

poniedziałek 10.00-16.00
wtorek-piątek 8.30 - 14.30.

W poniedziałek po godzinie 16.00 akta udostępniane są w sekretariatach wydziałów.

Obsługę czytelni akt zapewnia Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Zasady korzystania z czytelni akt określa szczegółowo Regulamin czytelni akt Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:
1. Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób - dla stron postępowania oraz pełnomocników.

2. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do czytelni akt.
Interesanci wchodzą do czytelni w celu zamówienia do przejrzenia akt sądowych lub po wcześniejszym umówieniu w celu ich przejrzenia.
Następnie oczekują na informację z wydziału, czy możliwe jest udostępnienie akt do wglądu.
Okres oczekiwania na akta wynosi minimum 30 minut.

Możliwe jest także wcześniejsze zamówienie akt telefonicznie w czytelni akt pod numerami telefonów: 22  440 10 80 lub 22 440 10 81.
Jednak konieczne jest ponowne potwierdzenie pod tymi numerami, czy możliwe jest przejrzenie akt i w jakim terminie.

3. Akta udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

4. Akta spraw znajdujące się w wydziale lub archiwum udostępniane są bezzwłocznie. Akta spraw, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą czytelnię akt z właściwym wydziałem.

5. Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt jeśli istnieje taka potrzeba. Jednak zapoznawać się mogą jednorazowo z jednymi aktami z jednego wydziału. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas przeglądane, wówczas mogą zostać wydane kolejne akta.

6. W czytelni akt można korzystać z własnego sprzętu np. komputerów przenośnych, aparatów cyfrowych tylko za zgodą Przewodniczącego Wydziału lub sędziego za wiedzą i pod nadzorem osoby obsługującej czytelnię akt.

7. Kserokopie dokumentów z akt sprawy wydawane są przez Wydział.

8. Zabronione jest wynoszenie akt poza czytelnię.

9. Na terenie Czytelni osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób.

10. Osoby, którym zostały udostępnione akta mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt, a wszelkie zauważone uszkodzenia akt powinny być zgłoszone osobie obsługującej, aby nie ponosić za nie odpowiedzialności.

11. Przed skorzystaniem z czytelni akt osoby korzystające mają obowiązek:
a. pozostawić w szatni okrycia wierzchnie.
b. okazać osobie obsługującej czytelnię akt dowód osobisty lub inny dokument
umożliwiający stwierdzenie tożsamości i złożyć czytelny podpis w rejestrze
akt udostępnianych do wglądu, wpis ten jest jednocześnie zobowiązaniem do
przestrzegania regulaminu czytelni.

12. Na terenie czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów
komórkowych, spożywania posiłków i napojów.

13. Osoby czytające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej czytelnię.




« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Data wytworzenia: 17.06.2010
Data wprowadzenia: 17.06.2010
Data aktualizacji: 17.06.2010
Dokument wyświetlony razy: 23 990
Dokument aktualizowany razy: 28
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku