Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Podział czynności - Lidia Malik
 

Podział czynności - Lidia Malik

Podział czynności na rok 2011

Lidia Malik - Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

Wykonuje czynności określone w przepisach ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w przepisach odrębnych, a w szczególności:

• reprezentuje Sąd Okręgowy na zewnątrz poprzez kontakty osobiste oraz podpisuje korespondencję do Ministra Sprawiedliwości, Wiceministrów oraz do przedstawicieli administracji państwowej i władzy terenowej,
• załatwia sprawy osobowe - w zakresie nie zastrzeżonym do właściwości Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, Kolegium Sądu Okręgowego i Ministerstwa Sprawiedliwości - sędziów oraz pracowników administracyjnych zajmujących kierownicze stanowiska w Sądzie Okręgowym,
• sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez: Wiceprezesów i Dyrektora Sądu Okręgowego, Kuratora Okręgowego, Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego oraz przez Prezesów Sądów Rejonowych,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Kadr,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad V Wydziałem Karnym oraz VI Wydziałem Karnym-Odwoławczym w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad VIII Wydziałem Penitencjarnym Sądu Okręgowego Warszawa- Praga,
• sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością rzecznika prasowego,
• zwołuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów,
• sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną Samodzielnej Sekcji ds.Socjalnych,
• odpowiada za ochronę informacji niejawnych w okręgu Sądu Okręgowego,
• sprawuje nadzór nad Oddziałem Ochrony Informacji Niejawnych,
• kieruje organizacją systemu przygotowań obronnych w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz sprawuje nadzór nad inspektorem do spraw obronnych.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Prezes SOWP Lidia Malik
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Data wytworzenia: 04.01.2010
Data wprowadzenia: 04.01.2010
Data aktualizacji: 11.01.2011
Dokument wyświetlony razy: 8 223
Dokument aktualizowany razy: 6
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku